Pırlanta, Tektaş, Yüzük


5. Sınıf Haklarımız Ödevi

Yazar Berat

Her türlü güncel ve genel bilgi destegi.com

1. Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir?

    Ekonomi
    Dağıtım
    Tüketim
    Sermaye
    Bilmiyorum

2. Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

    Zengin akarsu ağına sahip olması.
    Etrafının denizlerle çevrili olması
    Çeşitli doğal bitki topluluklarının bulunması.
    Geniş ova ve platoların yer alması.
    Bilmiyorum

3. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?

    Aile
    Çocuk
    Birey
    Öğrenci
    Bilmiyorum

4. 1.”Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır? 
    satranç kulübü
    futbol takımı
    aile
    sınıf
    Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?

    Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
    Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
    Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
    Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi
    Bilmiyorum

6. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

    arkadaş grubu
    oyun grubu
    meslek grubu
    sınıf grubu
    Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

    arkadaş grubu
    oyun grubu
    meslek grubu
    sınıf grubu
    Bilmiyorum

8. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

    arkadaş grubu
    oyun grubu
    meslek grubu
    sınıf grubu
    Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

    arkadaş grubu
    oyun grubu
    meslek grubu
    sınıf grubu
    Bilmiyorum

10. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

    arkadaş grubu
    oyun grubu
    meslek grubu
    sınıf grubu
    Bilmiyorum

11. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

    Basketbol oynamak
    Ders çalışmak
    Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
    İzcilik kulübü oluşturmak
    Bilmiyorum

12. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

    Basketbol oynamak
    Ders çalışmak
    Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
    İzcilik kulübü oluşturmak
    Bilmiyorum

13. Ekonomi için vazgeçilmez olan işbirliği ,girişimcilik ve emek aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

    İklim
    Ham madde
    Makine, alet
    İnsan
    Bilmiyorum

14. .Bir toplumun duygu , düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?

    .Halk oyunları
    Örf, adet ve gelenekler.
    Camiler, medreseler ve saraylar
    Yeryüzü şekilleri
    Bilmiyorum

15. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?

    Grup
    Kurum
    Rol
    Aile
    Bilmiyorum

16. 2.Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir? A) B) C) D)

    sınıf
    öğrenci
    grup
    kurum
    Bilmiyorum

17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?

    Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
    Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu
    Çocuk hastahaneleri
    Yetiştirme yurtları
    Bilmiyorum

18. Bir grup yada kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?

    Başkanlık
    Başkan yardımcılığı
    Öğretmenlik
    Okul
    Bilmiyorum

19. İnkılaplar, toplumun birçok alanda gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılaplar sonucu elde edilen faydalar Dan biri olamaz?

    Eğitim birliğinin sağlanması
    Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması.
    Uluslararası alanda resmi ilişkilerin kolaylaştırılması
    Miras hususunda ,kadının ayricalıklı konumagetirilmesi
    Bilmiyorum

20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

    Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini
    Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
    Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
    Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini
    Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?

    Alış-veriş yapanlar
    Caddede yürüyen insanlar
    Parkta oturanlar
    Sınıftaki öğrenciler
    Bilmiyorum

22. 3. Çocuklar ailesinde barınma, beslenme,öğrenim görme gibi haklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarından değildir? A) B). C). D).

    Evin düzenine katkıda bulunma
    Elbiselerini düzgün kullanmama
    Derslerine çalışma
    Anne babasına yardım etme
    Bilmiyorum

23. Hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz?

    Ninniler ve Maniler
    Halk oyunları
    Türküler
    Spor etkinlikleri
    Bilmiyorum

24. Bir üreticinin başkalarıyla işbirliği yapmasının ekonomiye yararı nedir?

    İnsanlar birbirine yakınlaşır
    Birlik beraberlik duygusu güçlenir
    Tüketici hakları korunmuş olur
    Üretime dayalı yeni fikirler oluşur
    Bilmiyorum

25. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

    Okul kütüphanesinden yararlanmak
    Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
    Okula istediği zaman gelmek
    Okul bahçesinden yaralanmak
    Bilmiyorum

26. “Türk Milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı “sözü hangisi ile ilgilidir?

    Cumhuriyetin ilanı
    Saltanatın kaldırılması
    Öğretim birliğinin sağlanması
    Halifeliğin kaldırılması
    Bilmiyorum

27. hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?

    Şüphecilik
    Planlılık
    Kararsızlık
    tarafsızlık
    Bilmiyorum

28. aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen yeryüzü değildir?

    Dağ
    Ova
    Plato
    Çöl
    Bilmiyorum

29. Bir hayır kurumu adına kemes düzenleyen kadınlar nasıl bir faaliyet yapmışlardır?

    ticaret
    el sanatları sergisi
    sosyal etkinlik
    gösteri
    Bilmiyorum

30. Doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceler tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

    Coğrafya
    Bölge
    İklim
    Yeryüzzü şekilleri
    Bilmiyorum

31. Atatürk ilke ve inkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

    Kılık ve kıyafette modernleşme
    Eğitim öğretimi yenileştirme
    Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine aktarma
    Türk ekonomisini düzeltme
    Bilmiyorum

32. İnsanların meslek seçimlerinde aşağıdakilerden hangisi önemli faktörlerden değildir?

    Toplumsal ihtiyaçlar
    İlgi ve yetenek
    Alınan eğitim
    Kazanılacak para
    Bilmiyorum

33. Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözü aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?

    devletçilik
    cumhuriyetçilik
    laiklik
    inkilapçılık
    Bilmiyorum

34. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?

    23 Nisan 1920
    29 Ekim 1923
    30 Ağustos 1922
    Hiçbiri
    Bilmiyorum

35. Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?

    Çalışmanın önemi
    İş birliğinin önemi
    Sorumluluk almak gerektiği
    Tek kişinin başarılı olduğu
    Bilmiyorum

36. Ekonomi faaliyetleri aşamaları hangisinde doğru verilmiştir?

    Dağıtım,Üretim,Tüketim
    Üretim,Dağıtım,Tüketim
    Üretim,Tüketim,Dağıtım
    Tüketim,Dağıtım,Üretim
    Bilmiyorum

37. Hangisi bilim adamlarının ortak özelliği olamaz?

    Gerçekçidirler
    Doğruya ulaşmaya çalışırlar
    Eleştiriye açık değildirler
    Düzenli çalışma içindedirler
    Bilmiyorum

38. Hangisi ödev hazırlarken yararlandığınız kaynakları belirtmenizin nedenlerinden değildir?

    Yazar kızabilir
    Emeğe saygı göstermeliyiz
    Akademik dürüstlüğe aykırıdır
    İnsanlar o yazıyı bize ait sanabilir
    Bilmiyorum

39. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından değildir?

    Truzim
    Eğitim
    Sağlık
    Güvenlik
    Bilmiyorum

40. Okulda katıldığımız çalışmalardan hangisi sivil savunma kuruluşlarına benzer?

    Klüp çalışmaları
    Spor faaliyetleri
    Beden eğitimi dersi
    Okul pikniği
    Bilmiyorum

41. Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili sorumluluklarımızdan biridir?

    odamızı düzeltmek
    okul kurallarına uymak
    anne ve babamıza yardımcı olmak
    bayramlarda bayramlaşmak
    Bilmiyorum

42. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik sembollerinden değildir?

    Bayrak
    Milli marş
    Anayasa
    Ekonomi
    Bilmiyorum

43. Anayasaya göre ülkemizde yasama göreviaşağıdakilerden hangisine aittir?

    Cumhurbaşkanı
    Anayasa mahkemesi
    TBMM
    Başbakan
    Bilmiyorum

44. Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip, uzun süreli gruplara ………….. denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

    aile
    grup
    rol
    kurum
    Bilmiyorum

45. Hangisi aile içindeki rolümüzdür?

    müşteri
    seyirci
    yeğen
    kardeş
    Bilmiyorum

46. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uymak zorunda olduğumuz yazılı kurallardan biridir?

    trafik kuralları
    ahlak kuralları
    görgü kuralları
    gelenek ve görenekler
    Bilmiyorum

47. Bazı grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir grup değildir?

    Okul
    Mahalle oyun takımı
    Aile
    Hastane
    Bilmiyorum

48. Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?

    Eğitim ve öğretim görmek
    Okul kurallarına uymak
    Okul kütüphanesinden yararlanmak
    Spor salonunu kullanmak
    Bilmiyorum

49. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
    Çocuk Hastaneleri
    Yetiştirme Yurtları
    Süt Endüstrisi Kurumu
    Bilmiyorum

50. Aşağıdakilerden hanigisi içinde yer aldığımız gruplardan biri değildir?

    milli takım
    aile
    sınıf
    toplum
    Bilmiyorum

Bu yazı toplamda 2351, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share

CommentYorum