Pırlanta, Tektaş, Yüzük


Dirençler Nerelerde Hangi Amaçla Kullanılır

Yazar yucin

Her türlü güncel ve genel bilgi destegi.com

Dirençlerin kullanım alanı oldukça geniştir. Aklıma şimdilik gelen bir kaç örneği burada vereyim..

 1. Aydınlatma araçları: Ampüller içinde yer alan filamanlar birer dirençtirler. Bu dirençler sayesinde ampül ışık verir.
 2. Isıtma araçları: Kullandığımız elektrikli ısıtıcılarda gördüğümüz sıcaklık yayan çubukların etrafını çevreleyen teller direnç telleridir. Bu dirençler üstünden akım geçtikçe ısınır ve etrafa ısı yayarlar.
 3. Tüm elektronik cihazlar: Kullandığımız tüm elektronik cihazlarda elektrik akımının şiddetini ayarlamak amacıyla dirençlerden faydalanılır.

Kısacası dirençler günlük hayatt kullandığımız tüm elektrikli araçlarda karşımıza çıkarlar. Onlarsız yaşam gerçekten zor olurdu..

Teknoloji devriminin büyük bir açıklık içerisinde yaşandığı yıllar olan 20. yy devrini geride bıraktık, ancak o yıllara ait bilimsel ve teknolojik gelişmelerin meyvalarını daha yeni toplamaya başladık. 20. yy a ait çalışmaların büyük bir kısmını ise fizik çalışmaları oluşturmuştur. Özellikle fizik biliminin elektrik ile ilgili olan bölümleri büyük bir ivme kazanmış ve netice itibari ile de iç içe geçmiş teknik kavramlar ve alt kategoriler oluşmuştur.
Öyle değil midir? Elektrik ile ilgili geliştirilen cihazların, öyle çok uzun bir geçmişleri yoktur. Konu ile ilgili okurlarım dediklerimi hemen tasdik edeceklerdir. Ama baş döndürücü çalışmaların yaşandığı 20. yy ve özellikle de ikinci yarı bize insanın ne kadar çaba gösterdiğini ifade etmektedir.
Ampülün icadı ve gramofonun yapımı, ardından gelen dev komputurleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmaların sürekliliği sonucunda fizik bilimi yeni bir teknik boyut kazanmış ve bunun adına da elektronik denmiştir. Elektronik teknik bilimi hayatın bir çok bölümünde yerini almış ve kendi içerisinde bile yüzlerce alt kategoriye ayrılmıştır. Endüstriyel elektronik, tıp elektroniği, dijital elektronik vb bir çok alt bölüme ayrılmıştır. Öyle ki fizik bilimi içerisinde yer alan elektronik teknoloji bilimi, ayrı bir bilim dalı olarak üniversitelerde okutulmuştur.
Peki, elektronik nedir ve hangi çalışma prensiplerini ele alır? Bu soru ise, yüzlerce kitap ile bile cevaplandırılamayacak kadar geniş bir hitabeti gerektirmektedir. Genel olarak, düşük akımlar ile yüksek akım ve gerilimlerin kontrolüne dayalı bir teknik bilim dalıdır diyebiliriz. Yani bu cümledeki kasıt, küçük değerdeki akım değerleri ile çok büyük değerdeki akımların kontrolü diyebiliriz. Bu olay, televizyondan tutunda bilgisayarlara varıncaya kadar bütün elektronik cihazlarda yer edinmiştir. Akım yerine göre belli değerlerde, yerine göre belli zaman aralıklarında, yerine göre belli frekanslarda verilerek elektronik çalışma sistemleri oluşturulmuştur.
Yukarıdaki son cümlede geçen olayları basit şekillerde ifade etmek isterim Siz bir radyoda kulaklık kullanabilirsiniz ya da radyoyu hoparlörden dinleyebilirsiniz. Bu olay, akıma belli değerler verilerek yapılmaktadır. Yani kulaklıkta farklı değer, hoparlörde ise farklı değerler kullanılmaktadır. Akımın belli zaman aralıklarında kullanılmasına vereceğim örnek ise elektronik saatler olacaktır. Siz bir elektronik saati kurduğunuz zaman, sizin kurduğunuz vakit gelene kadar, saatin zili çalmıyacaktır. Saat çaldığı zaman, saatin elektronik aksamı, saatin zil bölümüne akım göndermiş demektir. Akımın belli frekanslarda kullanılması olayına ise televizyonlardaki kanalları örnek vermek isterim. Televizyonlardaki kanallar belli frekans değerlerinde yapılan frekans yayınları ile yayınlanmakta ve bu neden ile de bir kanalın frekansı, diğer kanalın frekansı ile karışmamaktadır.
Peki, elektronikte kullanılan elektronik devre elemanları nedir sorusunu sorabilirsiniz. Bu soru o kadar geniştir ki, konu ile ilgili binlerce kitap ve milyonlarca makale olduğu halde yine de tam bir açıklama getirilememektedir. Bu devre elemanlarını kısaca adlandıracak olursak; dirençler, kondansatörler, transistorler, tristörler, triyaklar, quadraklar, kristaller, bobinler kullanılan yüksek değerdeki akım ile çalışan devre elemanları olup bunlar yanında; operasyonal entegreler, lojistik entegreler, mikroteknik ile hazırlanan entegreler, mikroprosesürler gibi daha düşük akım değerlerinde çalışan devre elemanlarını da vermek mümkündür.
Elektronikte kullanılan en basit devre elemanlarından birisi dirençlerdir. Dirençler
elektronik devrelerinde kullanılan ve elektroniğin olmazsa olmaz denilen devre elemanlarıdır.
Sizler dirençleri lisede veya üniversitede basit şekilleri ile görmüşsünüzdür. Seri bağlamada
direncin değerini yada gerilimin değerini yada akımın değerini öğretmenleriniz ile beraber
çözmüşsünüzdür. Hakeza paralel bağlama içinde aynı şeyler söylenir. Çoğunuz deneme sınavlarında,
oks sınavlarında yada üniversite sınavlarında direnç konusu ile ilgili sorular çözmüşsünüzdür. İşte sınavlarda basit sorularla çözmeye çalıştığınız direnç problemleri, elektronikte çok kapsamlı bir biçimde ele alınır.
Direnç nedir? Nerede kullanılır? Kısaca bunlara değinmek istiyorum. Dirençler genel manada
karbondan yapılmış ve elektriksel gerilime karşı belli bir zorluk gösteren devre elemanlarıdır.
Dirençlerde kullanılan ifade “ohm” dur. Basit olarak bir kaç ohmdan milyarlarca ohma kadar direnç değerleri kullanılır. Ohm değerleri hacim ölçüleri gibi biner biner büyür ve biner biner küçülürler. “Ohm, kiloohm, megaohm…”gibi
ifadeler kullanılır.
Dirençler, belirli bir düzende kullanılırlar. Elektronikte kullanılan diğer devre elemanlarına
gidecek gerilimi denge altında tutmak amacı ile kullanılırlar. Sabit değerdeki dirençler olduğu gibi ayarlı direnç adı verilen dirençlerde kullanılmaktadır. Bizim genellikle elektronikte düğme olarak kullandığımız kısımlar birer ayarlı dirence bağlıdır. Ayarlı dirençler, devrenin istenilen değerde çalışması için kullanılan birer elemandır.
Elektronikte elektriksel akımı depo eden ve yerine göre direnç olarak kullanılan bir devre elemanı vardır. Bunlara kondansatörler adı verilmektedir.
Kondansatörler nedir? Nerede kullanılır? Buna benzer sorulara bu yazımda yer vermek istiyorum. Genel olarak kondansatörler iki iletkenin arasına yalıtkan bir maddenin konulması sonucu
oluşmuştur. Ancak bu olay basit değildir. Metal levhalar çok ince olup yalıtkan maddelerde bir o kadar incedir. Kondansatörün alacağı değer oranında yalıtkan maddenin inceliği ve türü belirlenir. Bu yalıtkan madde
kağıt ya da naylon folyo yada hava olabilir. Bu yalıtkan maddenin çeşidi, kondansatörün alacağı değere göre değişmektedir.
Peki kondansatörlerin bu değerleri nasıl simgelenir. Kondansatörlerde kullanılan birim
Fahrad`dır. Kondansatörlerin değerleri,direnç değerleri gibi biner biner büyür ve biner biner küçülürler.Milifahrad, mikrofahrad, nanofahrad, pikofahrad gibi…
Konunun başında kondansatörlerin ne işe yaradığından kısaca bahsetmiştim. Kondansatörler, doğrusal akım
uygulandığında birer depo aracı olarak görev yaparlar; yani uygulanan akımı depo ederler. Ancak doğru akım değilde alternatif akım uygulandığında akıma karşı bir direnç gibi görev yaparlar. Bu özellikleri nedeniyle kondansatörler elektroniğin vazgeçilmez elemanlarıdır.
Makro düzeydeki devrelerden mikro elektroniğe kadar birçok yerde kondansatörlerden faydalanılmaktadır. Tabii ki devre elemanları belirli bir düzen ve sistem içerisinde bir araya getirilirler. Önemli olan
kullanılan devre elemanının tam olarak ne işe yaradığını ve kullanılan değerin devreye uygun
olup olmadığını bilmektir.
Transistörler nedir? Ne işe yararlar? İsterseniz bu gibi konulara eğilelim… Bildiğiniz üzere elektriksel iletime göre maddeler üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; iletkenler, yalıtkanlar ve
yarıiletkenlerdir… Her grup maddenin de elektronikte kullanım sahası vardır. Bunlardan yarıiletkenler ise transistörlerin ve entegrelerin yapısında yer almaktadır. Sadece bu yapılarda değil, diğer birçok elemanda da kullanılmaktadır.
Transistörler genel olarak akımın geçişini kontrol ederek devrenin belli bir düzende ve sistemde çalışmasını sağlarlar. Yeri geldiğinde küçük bir akımın büyütülmesinde ve yeri geldiğinde devreye giden akımı keserek iş görür.
Genel olarak transistörler iki yarıiletkenin biraraya getirilmesi sonucu
oluşturulmuştur. Oyuklara uygun gerilim verildiği zaman ise bu yarıiletkenler birer iletken haline gelmektedir. Oyuk dediğim ise iki yarıiletkenin birleştiği kısımdır. İşte bu bölüm transistörde beyz adı verilen ucunu simgeler. Dİğer uçlar ise emitör ve kollektördür.
İki tip transistör vardır. NPN tipi ve PNP tipi olmak üzere iki tiptir. Bunlardan NPN `nin beyzine artı, PNP`nin beyzine eksi geldiğinde transistör iletken haline geçmektedir…

Üretilen aletlerin araç vb.nin belirli amaçları vardır.Örneğin sen bir elekrik motoru kullanacaksan burada amacın elindeki elektrik akımını yani elektrik enerjisini motora vermek dolayısıyla motordan hareket elde etmektir.Burada direçlerin ilginç durumları var şöyleki;dirençler elektrikli aletlerin çoğunda bulunur.derinçlerin öncelikli amacı elektriği iletmektir.Daha sonra adı üstünde olduğu gibi elektrik akımının akmasını ihtiyaç oranında engellemek için kullanılır.yeterince ince ve uzun yapılarak lamba üretilir ve verilen elektrik bu araçta ışığa dönüştürülebilir.Yada dirençler kullanılarak çevrenin ısıtılması yani ısıtıcı olarak kullanılabilir.aynı zamanda direncin üzerinden akan akımın elektro magnetik etkisi vardır.Bununla da trafolarda mıknatıslık etkisi ile elektrik akımı dünüştürülebilir alçaltılabilir yükseltilebilir.elektrik motorunda olduğu gibi manyetik alan içinde düzgün halde sarılmış sargılara akım verilerek hareket elde edilebilir.Tersi yapılarak jeneratörlerdeki gibi manyetik alan içindeki düzgün sarımlı dirençler döndürülürse alternatif akım elde edilebilir.Benzer şekilde yarı iletken özelliği olan dirençlerle tüm elektronik devre elemanları üretilmektedir.bu iletkenlerden yararlanarak bu bilgisayarla işlerini yapıyorsun sorularına cevap buluyorsun.genellikle elektronik devre elemanları yarı iletkenlerdir.Nükleer enerji santrallerinde radyoaktif maddeleri yada parçacık hızlandırıcılarda dirençlerin önemi çok büyüktür.bu işlemler uygun özelliklerle sarılmış uygun dirençlerden başka birşey değildir.Benzer şekilde saymaya devam edersek heralde daha çok saymamız gerekir.

Aramalar;
dirençin kullanım amacı  
direnç ve kullanım amaçları  
direnç nerelerde kullanılır  

Bu yazı toplamda 39229, bugün ise 3 kez görüntülenmiş

Share

Okuyucu Yorumları

 1. lara |

  çok kısa

 2. SIBEL |

  BASKAAA AKLINIZA BISEY GELMEDIMI UC SEYY SIZIN YUZUNUZDEN ODEVIMIZDEN DUSUK ALIYOZZ

 3. CANSU |

  BİRAZ DAHA AÇIK OLABİLİRDİİİİİİİİİ

 4. kübra |

  Ben dirençlerin kullanım amaçlarını istiyorum siz kullanım alanlarını yazıyorsunuz bütün arkadaşlara katılıyorum;lara,sibel,cansu hepinize katılıyorum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. kübra |

  lütfen kulanım alanlarını bulun yoksa bu siteye bir daha girmem

 6. KÜBRA Ö. |

  BEN DE HERKESE KATILIYORUM AMA BEN BİLGİSAYAR NE AMAÇLA VE NERELERDE KULLANDIĞINI İSTİYORUM. BU BİR ÖDEV YOKSA DÜŞÜK ALABİLİRİM. HAYAT BİLGİSİ
  KİTABIMIZDA ARAŞTIRMAMIZ VAR ONU ARAŞTIRIYORUM. AMA BULAMIYORUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ? BEN BAŞKA KÜBRAYIM HABERİNİZ OLSUN.
  AMA YORUM GÖNDERENLERE KATILIYORUM…

 7. başak |

  ben başak tenkyu:D

 8. hilal |

  bencede daha açık olabilirdi ben bilgisayarın rnerelerde ve hangi amaçla kullanıldığını istiyorum ama siz dirençten bahsediosunuz

 9. ece |

  hilale katılıyorum daha açık olablirdi biz bilgisayarın nerelerde ve ne amçla kullanıldığnıistiyoruz ama gerçektende dirençten bassediosunuz

 10. batuhan%&çavuş=? |

  iyi

 11. furkan t. ft |

  nedir bu yaaa!!!
  biz direncin kullanım amacını istiyoruz siz ne yazıyorsunuz

 12. çiğdem |

  YUKARDIKİLERE KATILIYORUM! BİZ NE İSTİYOZ SEN NE YAZMIŞIN!

 13. ilknur özbay |

  irenç bişey olmuş bence

 14. fatmanur |

  çok kısaaaaaaaaaaaaaaaaaaa offffffffffffffff! ya

 15. leyla |

  ya çabuk bulun bi daha bu siteye girmem valla…

 16. Emrullah |

  Yukarıda yazı yazanların hepsine hem katılıyorum he de katılmıyorum.Neden çünkü;katıldığım yer doğru düzgün istediğimiz yok.Katılmadığım yer ise adam çıkmış sizin için bişe yazmış ne güzel ama siz beğenmiyorsunuz doğru işimize yaramadı ama yine yazmış ona şükür lütfen daha fazla yorum yapmayın adam üzülcek.

 17. Emrullah CİN |

  siz manyak mısınız ne güzel yazı var siz beğenmiyorsunuz.

 18. gazedo |

  vallaha ödeve yardımcı oldunuz amaaa neden diğerlerine tıklanmıyoı onlarada tıklansaydı daha süper olurdu:D ;)

 19. irem |

  bu bilgilerin yetrli olduğuna inanmıyorum.daha çok bilgi olması lazımdır.

 20. selda |

  bu bilgileri hiç sevmedim yararlı değil.daha güzel yapabilirdiniz.ödevlerime yardımcı oldu diyenler oldu ama benim ödevime pek fazla yardımı olmadı.lütfen daha çok bilgi koymayaçalışın.

  AMA BU KADARINADA ŞÜKÜR;
  TEŞEKKÜR EDERİZ BUNLARI BULANA;

 21. yasemin |

  daha açık yazabilirdiniz ama yaaaaaaaaa

 22. mehmet adil |

  nerelerde kullanılır yok

 23. açelya |

  yha bnce daha açık yhada dahada ayrıntılı olabilirdi direndin kullanım amaçları konusunda yhane….=):):) ama artık yhane araştırmaktan pcyi wirüs kapladı artık yhane girmek bile içimden gelmio ….hocaaalar zaten yhane:(:(… arkiler size şunu diorm ALLAH BİZEDE BU SİTEYE GİRENLEREDE YARDIM ETSİNN… ALLAH bilir bunuda zar zor yayınlamışlardır yhane bakınsanıza yha bi iki kelime yayınlamışlar hemde bilgilendiri bişi bile deil yhane kısaca !!!YUHHH!!! diorm pHen şAhsen…

 24. ............. |

  konumuz direnç ödevi ve bilgi bulmama lazım

 25. gizem yülsel |

  çok güzel anlatmıssınız

 26. zeynep |

  hıc yardımcı olmadınız teesuf ederım

 27. busenur soysal |

  yha ne kadar saçma 6. sınıfların öğretmeni bunu anlamıyor ii misiniz yha

 28. özlem |

  yaaaaaaaaaaaaaaa arkadaşlar feni sevmiyorum ama yapma zorunlluluğum var dirençlerin kullanım amaçları nelerdir?

 29. özlem |

  furkan katılıyorum sana biz ne istiyoruz bunlar ne veriyor
  beeeeeeeeeeeeeeen dirençlerin kullanım amaçlarını istiyorum

 30. isimsiz |

  hiç bilgi yokkkkkkkkkkkkkkkkkk

 31. mehmet |

  tşk hepinize

 32. ebru şahin |

  burda ödevle ilgili bir şey bulamadım ben bu siteyi tav site etmem

 33. ebru şahin |

  bu siteye giren ler nütfen yoromlarını kullan sın

 34. ebru şahin |

  arkadaşlar bu site çok zararlı ve çok kötü ödevlerimi bulamıyorum

 35. irem su |

  biraz daha uzun olabilirdi derslerimiz zaten bu performanslar olmasa iyiyce düşük olacak şimdide siz yardım etmiyosunuz hadi zorlayın biraz kafanızı 3 tane yazmışsınız devam edin gelir belki fen bilgisini kurtarmam buna baglı nolur yardımm edin ayrıca bu kadar yazdıgınıza şükür bunun içinde teşekkür ediyorum

 36. ayşe |

  daha açıklayıcı ve uzun olabilirdi çok kısa başka aklınıza bişey gelmedimi

 37. selim |

  hepside değişik vermiş hangisine baksam diye kara veriyorum

 38. hatice |

  arkadaşlar bunda bulunmayacak bi şey yok kendinizde aklınızdan bulmaya çalışın arkadaş emek vermiş teşekkürleer

 39. hatice |

  bu arada ödevinizden düşük almak sizin elinizde becerememişsiniz neden ben bu siteye girdim ve iyi not aldım emeğe gerçekten saygı lütfennn!!!!!

 40. buse |

  bencede yaaa bişi arıosun 2 saat bulamosunuz eğer bu yorum yazmayı buraya koyduyasanız lütfen yorumlarıda okuyun berbat bişi istediğimiz çıkmıyo ben direçlerin kullanıldğı yerleri istiom hiç bi sitede yok insan bi doğru düzgün verir sizi yüzünüzden fe performans ödevinmden düşük alcam ztn adam sinir

 41. buse |

  aynennnn bütün öğretmenler aynı ödevi vermiş kısacık bişi vermiş bu benim neyime yeter doğru düzgün bişi koyun şuraya ltfnnn!!!

 42. sena |

  ya arkadaşlar bende direçlerin kullanım amaçlarını istiyorum.Lütfen biri ALLAH rızası için göndersin.LÜTFEEEEEEEEEEEEEN!!!

 43. merve |

  hepinize katılıyorum

 44. GÜLLÜ |

  GÜZEL AMA KISA BİRAZ DAHA UZATSANIZ ÇOK İYİ OLUR

 45. yağmur |

  ödevimi yapmama yardımcı oldunuz çoookkkkkk teşekkür ederim bu bilgiler bana yeterde artar bile yaşasın ödevimi bitirdimmm iki saattir bu sorunun cevabını arıyodum gerçekten çoooookkk teşekkürlerr

 46. eda |

  çok kısa daha çok olabilirdi ama bukadarıda iiiiiiiiii

 47. hülya |

  sizi seviyorum

 48. berna |

  dirençlerin kullanım amaçları daha detaylı yazılmalı kısaca değilip bırakılmamalı

 49. GİZEM |

  bence cok gusel olmuşşşşşşşşş

 50. ada |

  yah lütfen dirençlerin kullanm amaçlarını bulun benim için

 51. Samet |

  bu ne ya siz buna iiiiiiiii mi diyonuz lan töbe töbeeeeee….. oooof ben öğretmene neyi götürecem şimdi ya

 52. evet |

  ok

 53. ibrahım kaplan |

  ben hiç beyenmedım cok kotuydu ödevımız icin hiç iyi deyıldı ve cok kısaydı

 54. ibrahım kaplan |

  keşke bırazdaha uzun ve ayrıntılı olsaydı

 55. simon |

  BEN DİĞERLERİNE KATILMIORUM VALLA BENİM ÖDEVİMİ ÇOK AZA İNDİRDİLER SÜPERSİNİZ ÇOK AZ YAZACAM VALLA YAAAAA OOOHHHHHHHHHHHHH

 56. fatih |

  :) abi çok güzel olmuş site ama bizim grup bana gıcık bunada kötü derlerr allahimin ukalalari

 57. fatih ilhan |

  yha bnce hepiniz gıcık ukalasınız :S

 58. rengin |

  çok kısa boş yere açmışsınız sizin yüzünüzden ödevimi yapamadım

 59. hilal |

  bence çok kısa olmuş ama daha fazla olsa güzel olurdu

 60. sultan |

  offffffff ben direcin kullanım amaçlarını istiyoooooooorummm.siz gidiosunuz alanlarını koyuyosunuz….. offffffff sanada katılıyorum kübra.

 61. melis |

  ya ben kaç kere soru sordum hiç cevaplayan olmadı.ama bu siteyi beğendimm

 62. burcu |

  yyyyaaaaaaaaaaaaaaaa ewt ya bn dirençlerin kulanım alablarını istedim ama hiç bnm konumla ilgili çıkmadı

 63. ali |

  buı ne yaaaaaaaaaa

 64. karya |

  yukarıda yorum yazan irem adlı kişi çok begen miyosan sen yaz madenki bilgilerin daha fazla olması gerektiğini söylüyosun o zaman sen biliosundur çünkü daha çok bilgi var dion eeeee ozaman sende yorumda eksik bilgileri yazda bizde eksik olan yerleri yazalım… he nedersin yazar mısın yaz yaz tabiki eksikleri de bizde ödevimize eksik götürmeyelim

 65. furkan |

  herkes haklı guya adı internet:@

 66. namer |

  ıstedıgım sey degıl

 67. namer |

  buse cok haklısı.Sana katılıyorum

 68. fırat |

  sitenizde cok az bilgi var ama çok yarar lı bilgivar birde ödevimi bulamadım ama güzel

 69. fırat |

  abi siteniz çok kötü çok az bil gi var ısrarla dile getiriyorum daha çok bilgi yazın okkkk

 70. ayşenur |

  gerçekten ben beğendim işime yaradı sağolun iyiki varsınız

 71. gaye |

  ya ben bu siteye geldim ama hiç ödevime yaramadıki.

 72. sena |

  saattir açılmıyor sinir oluyorum

 73. sena |

  beş saat bekledim
  hala açılmadı

 74. mustafa |

  bu siteyi hiççççççççççççç bepennmedimm

  istediğim şeyi vermiyor

 75. mustafa |

  hiç beğenmedim

 76. cansu |

  bilgisayarın amacı bumudur

 77. boşver(bi dost) |

  ne iğrenç bi site insan biraz açık yapar

 78. misafir |

  hiç bişey analmadım aradığım şeyi bulamadım doğru dürst bir şey yokkkk

 79. eda |

  çok kötü bütün sitelere girdim hepsi birbirinden kötü hele bu hepsinden beter

 80. Funda |

  Üf ya çok kısa ödevlerime yardımcı olmuyo:(

 81. pegasus |

  bakın eda sana aşığımmm aşkımmmm

 82. ersen |

  yaaaaa bune be biz ne soruyoz siz ne diyonuz?????

 83. kefal |

  bune yhu böle karınca gibi çok kısa yhu

 84. sevgi |

  çooooooooooooook kötü bir site

 85. hakan |

  bu ne yag daha kısa

 86. görkem |

  lan ben bunu araştırmıyomki neyi koyuyorlar za xD

 87. deniz |

  bu ne yaa çok uzun

 88. ömer |

  ne bu yaa uzun uzun

 89. sena ilgi |

  yaaa ben ne sordum o ne diyo !!!

 90. irem |

  yinede çok kötülememek lazım bu kadar yazzdığına ŞÜKÜR ben bir beğendim bide beğenmedim:)

CommentYorum